Date:23 maja, 2015

Primer analize pisave treh kandidatov za prodajnega referenta

Kot sem že v uvodu omenila, veliko ljudi dela na delovnih mestih, na katerih niso produktivni. Vzrok za to ni v njihovi izobrazbi, temveč v čustveni inteligenci in osebnih sposobnostih. Te lastnosti lahko potrdimo pri posamezniku samo z natančno grafološko analizo.

Za svojo temo sem izbrala tri kandidate, naredila analize in v tem poglavju bom ugotovila kateri kandidat je primeren za delovno mesto turističnega referenta- komercialista.
Mesto zahteva določene sposobnosti, ki jih kandidat mora imeti, istočasno pa obstajajo tudi lastnosti, ki zavirajo uspešno delo posameznika.
Lastnosti ki so zahtevane so sledeče: komunikativnost, odločnost, fluidno mišljenje, reševanje problemov, diplomacija, direktnost, intuicija, poslovna agresivnost, timsko delo, kontrola čustev, vztrajnost, delna empatija, pozitivno mišljenje, dokazovanje.
Moteče lastnosti so: površnost, zamerljivost, ljubosumje, šibka volja, depresivnost, zaprtost, neprilagodljivost, občutljivost na kritiko, nepotrpežljivost.
Ena izmed lastnosti:
Neprilagodljivost:
Z zmanjševanjem ritma v pisavi se zmanjšuje tudi prilagodljivost. Oseba ima pod kontrolo svoja čustva: enak naklon, zvezna pisava, arkade, natančnost itd.. Rabi več časa da dojame situacijo in nima sposobnosti empatije ali intuicije, ki so potrebne za timsko delo.
Pri pregledu pozitivnih in negativnih lastnosti sem ugotovila sledeče: oseba A ima 12 pozitivnih in 2 negativni lastnosti, oseba B 7 in 4 in oseba C 8 in 5.

Na osnovi osebne analize in zahtevanih lastnosti, sem strokovno ugotovila, da je oseba A najbolj primerna za zahtevan profil osebnosti. Poudarila pa bi vseeno na njegove moteče lastnosti z namenom, da bi olajšala delo njegovemu nadrejenemu. Kajti s pravim individualnim pristopom lahko od osebe pričakujemo maksimalno efektivo, pripadnost in lojalnost.