Grafološka analiza razkriva osebnostne značilnosti. Nekaj primerov podajam v nadaljevanju